Laboratoriya


 Ad  Qiymət
 Laxtalanma vaxtı  3
 Qanaxma vaxtı  2
 Trombin vaxtı  4
 Protombin  5
 Fibrinogen  5
 Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı(APTT)  5
 İNR  5
 Koauloqramma paketi  15
 D-dimer  20

Ad  Qiymət
 TSH-tireostimullaşdırıcı hormon  12
 Total T3-triyoltironin  12
 Free T3-Sərbəst triyoltironin  12
 Total T4-tiroksin  12
 Free T4-sərbəst tiroksin  12
 Anti -TG Ab -tireoqlobulinə qarşı anticisimlər  15
 Anti TPO Ab -tiroid peroksidazaya qarşı anticisimlər  15
 Tireoqlobulin  20
 İnsulin  12
FSH-follikulstimullaşdırıcı hormon  12
 LH- lüteinləşdirici hormon  12
 E2-estradiol  12
 Unconjugated Estriol (E3)-sərbəst estriol  20
 Total testesteron  12
 Free Testesteron  20
 Progesteron  12
 Prolaktin  12
 HCG-xorionik qonadaotropin  12
 HGH-Somodotropin  30
 Kortizol  20
 (DHEA-SO4) -dehidroepiandrosteronulfat  20
 Ad  Qiymət
 İnsulin  20
 C-pepit qanda  22
 HbA1G qlikohemoqlobin  20
 Qlükoza (sutkalıq sidikdə)  5
 Qlükoza ekspres  2
 Qlükoza venadan  4
 Qlükoza(yeməkdən 2 saat sonra)  4

Ad  Qiymət
 Total İgE-ümumi İgE  12
 Allergik panel (tənəffüs)  100
Allergik panel  (qida)  100

.
Ad  Qiymət
Toxoplasma İgM  20
Toxoplasma İgG  20
Herpes simplex  I İgM  20
Herpes simplex I İgC  20
Herpes simplex II İgM  20
Herpes simplex II İgC  20
Cytomegalovirus İgM  20
Cytomegalovirus İgC  20
Chlamydia İgM  20
Chlamydia İgC  20
Syphilis (kart -test)  18
AİDS - QİÇS (kart-test)  14
Kardiolipin İgM  20
Kardiolipin İgC  20
Anti - HAV  20
Anti - HCV  20
Hbs   Ag  18
Anti - HBs  18
Hbe   Ag  18
Anti - Hbe  20
Rubella İgM  20
Rubella İgC  20
Brucella İgM  20
Brucella İgC  20
Brucella (Rayt-Xeddelson)  20
Helicobacter pylori İgC  18
Malyariya  8
Rh-antitel (qeyri düz kumb reaksiyası)  5
Rubella İg C avidlik  20
CMV İg C avidlik  20
Toxoplasma İg C avidlik  20
 HBC İgM  20
 Anti-HDV  22
Ad  Qiymət
 Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  20
 Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK)  20
 Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  20
 Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik)  35
 Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25 ant)(klassik)  20
 Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma    (25 anti.)(klassik)  20
 Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  20
 Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  20
 Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma  (25 anti.)(klassik)  20
 Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  20
 Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  20
 Qanın steriliyi əkilməsi +antibiotikoqramma (25anti.)(klassik)  20
 Dizbakterioz(klassik)  30
 Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(klassik)  14
 Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  20
 Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik)  20
 Urogenital yaxmanın 48 saat ərzində bakterioloji müayinəsi və antibiotikoqramma  40
 Qanda askarid İgG - (İFA)  18
 Qanda Lyambliya İgG - (İFA)  18
 Qanda Lyambliya İgM - (İFA)  15
 Mikoplazma (əkilmə)  20
 Ureoplazma (əkilmə)  20
 Xlamidiya     (əkilmə)  20
 Qanda Lyambliya İgA- (İFA)  18
Ad  Qiymət
 Chlamyida tr  22
 Mikoplazma hom  22
 Mikoplazma genit  22
 Gardnerella vaginalis  22
 Ureoplazma ureal  22
 N.qonorhoeae  22
 Trixomonas vaginalis  22
 Candida albicans  22
 Ureoplazma parvum  22

Ad  Qiymət
 HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70)  55
 HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)  65
 HPV -6,11  22
 HPV -16-18  25
 HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi)  30

 Ad  Qiymət
 Listeria monocytogenes  35
 Mycobacterium tuberculosis complex  25

Ad  Qiymət
 Toxoplazma gondii  25
 Herpes I+II  25
 Citomegalovirus  25
 Rubella  30

 Ad  Qiymət
 Hepatit B (kəmiyyət-keyfiyyət)  85
 Hepatit C (kəmiyyət-keyfiyyət)  130
 Hepatit C (genotip)  55

Ad  Qiymət
 Süd vəzinin onkomarkeri (Ca 15-3)  4
 Mədə altı vızinin onkomarkeri (Ca 19-9)  4
 Yumurtalıqların onkomarkeri (Ca 125)  4
 AFP (alfafetoprotein)  24

Ad  Qiymət
 Albumin  10
 Zülal fraksiyaları(ümumi zülal,albumin,qlobulin,)  10
 Zülal sidikdə  5
 Billirubin fraksiyaları(ümumi,birləşmiş,sərbəst)  10
 Aspartataminotransferaza (ASaT)  6
 Alminaminotransferaza (ALaT)  10
 Qammaqlutamiltransferaza (QQT)  7
 Qələvi fosfataza  10
 Kreatinin qanda  6
 Qalıq azot  6
 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər(HDL)  9
 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)  9
 Çox aşağı sıxlıqlı lipopoteinlər (VLDL)  9
 Xolesterin  6
 Triqliseridlər  6
 Amilaza  10
 Diastaza sidikdə  10
 Pankreatik amilaza  15
 Lipaza  10
 Laktatdehidrohenaza (LDH)  9
 Natrium (Na)  12
 Kalium (K)  12
 Kalsium (Ca)  9
 İonizə olunmuş kalsium  12
 Fosfor (P)  12
 Dəmir (Fe)  12
 Ferritin  20
 C-reaktiv zülal -miqdarı təyini (MİNİNEF aparatı)  7
 Antistreptolizin -O-miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  7
 Revmatoid faktor -miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  7
 Troponin I  15
 C-reaktiv zülal (integra)  7
 Antistreptolizin -O (integra)  7
 Revmatoid faktor (integra)  7

Ad  Qiymət
 Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma (25 parametr+EÇS) Robot analizatorlar  10
 Qan qrupu və rezus faktor  6
 Sidiyin ümumi analizi: Biokimyəvi robot analizatoru.  8
 Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi  10
 Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə)  10
 Zülal (sutkalıq sidikdə)  5
 Nəcisin ümumi analizi  6
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini  6
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (saskop)  10
 Nəcisdə gizli qanın təyini  10
 Dəri qaşıntısında və dırnaqda patogen göbələk axtarışı  20
 Demodeksin (gənə) təyini  20
 Prostat şirəsinin müayinəsi(götürülməsi ilə)  15
 Spermaaqramma (Mikroskop və Analizatorlatorla müayinə)  15

Xidmətlərimizdən istifadə etmək üçün bizimlə

ƏLAQƏ YARAT