POLİKLİNK XİDMƏTLƏR


 
Xidmətin adı  Qiymət
 Elastik sarğı  5
 Döş qəfəsi sarğısı  10
 Boyun fiksatoru  17
 Özəl bandajlar (Jones bandajı)  23
 Yuxarı ətraf oynaqları üçün yaxınlaşdırıcı 17
 Dirsək və mil bilək oynağında qoyulan tel 23
 Aşağı ətraf oynaqlarında qoyulan tel  23
Köks gips korseti  53
 Torako-braxial gips sarğısı  82
Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsək üstü)  40
Said və əl (dirsək altı)  30
 Barmaq gipsi  20
 Baldır ayaq gipsi  40
 Bud, baldır, ayaq gipsi  50
 Gips çəkməsi (təkrar xidmət)  20
 Gips çıxardılması  10
 Steroid inyeksiyası  20
 İntraartikulyar inyeksiya  20
 Barmaq güdüklərinin formalaşdırılması  100
 Oynaq punksiyası  30
 
Xidmətin adı  Qiymət
 Allerqoloqun müayinəsi  20
 Pulmonoloqun müayinəsi  20
 Dermotoloqun müayinəsi  20
 Plastik cərrahın müayinəsi  20
 Terapevtin müayinəsi  20
 Endekrinoloqun müayinəsi  20
 Qastroenteroloqun müayinəsi  20
 Ümumi cərrahın müayinəsi  20
 Proktoloqun müayinəsi  20
 Həkim genetikin müayinəsi  20
 Onkoloqun müayinəsi  20
 Hemotoloqun müayinəsi  20
 Onkocərrahın müayinəsi  20
 Kardioloqun müayinəsi  20
 İnfeksionistin müayinəsi  20
 Ürək-damar cərrahının müayinəsi  20
 Beyin cərrahının müayinəsi  20
 Oftolmoloqun müayinəsi  20
 Ortopedin müayinəsi  20
 Fizioterapevtin  müayinəsi  20
 Otorinlarinqoloqun  müayinəsi  20
 Loqopedin   müayinəsi  20
 Ginekoloqun  müayinəsi  20
 Pediatrın  müayinəsi  20
 Uşaq cərrahının  müayinəsi  20
 Stomotoloqun  müayinəsi  20
 Uroloqun  müayinəsi  20
 Nefroloqun müayinəsi  20
 Damar cərrahının  müayinəsi  20
 Neonatoloqun  müayinəsi  20
 Revmatoloqun müayinəsi  20
 Hepatoloqun müayinəsi  20
 Androloqun müayinəsi  20
 Mammoloqun müayinəsi  20
 Neyrocərrahın müayinəsi  20
 Nevropatoloqun müyinəsi  20
 Psixolqun müayinəsi  20
"Kontrol müayinə (15 gun)"-15 gün ərzində eyni həkimə eyni  0
"Kontrol müayinə (müdaxilə sonrası 1 ay)"-əməliyyatdan sonra 1 ay ərzində kontrol məqsədi ilə müraciət  0

Xidmətin adı  Qiymət
 Kompyuter EEQ  40
 EXO-EEQ  35
 EEQ monitorinq(4 saat)  100
 EEQ monitorinq gündüz(2 saat)  80
 EEQ monitorinq gündüz(1 saat)  70
 EEQ monitorinq gecə(8 saat)  180
 EEQ monitorinq gecə(4 saat)  130
 EEQ monitorinq gecə(2 saat)  100
 EEQ monitorinq evdə(8 saat)  250
 EEQ monitorinq evdə(4 saat)  200
 EEQ monitorinq evdə(2 saat)  170

Xidmətlərimizdən istifadə etmək üçün bizimlə

ƏLAQƏ YARAT